Hakkımızda

Hakkımızda

Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi (SPM), Nisan 2010’da kuruldu. Türkiye’de sosyal politikalar alanında uygulama ve araştırma projeleri yapmak ve sosyal politika sorunlarıyla ilgili kamu farkındalığını artırmak için yola çıktık.

Türkiye’de sosyal politikalar alanı, devlet kurumlarıyla yurttaşların en sık temas ettiği, hizmet alma-verme ilişkisi ve sosyal hakların kullanımı kadar, hiyerarşilerin, çekişmelerin, karşılan(a)mayan taleplerin ve eşitsizliklerin de deneyimlendiği geniş bir alan. SPM’de, bu konuyla ilgili bilimsel bilgi ve deneyim birikimimizi saha araştırmaları, bilimsel toplantılar, paydaşlarla ortak uygulama çalışmaları ve politika analizleriyle artırmayı hedefliyoruz. Sosyal politika konularında resmî kurumlar ve politika yapıcılar; hak savunucusu, uzman ve diğer STK’lar; hizmet alıcısı konumundaki yurttaşlar ve akademi arasındaki iletişim kanallarını güçlendirici çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Alanla ilgilenen sosyal bilimciler olarak, inşâ edilen bilimsel verilere ve bunların analizlerine dayalı sosyal politikalar üretilmesini önemli buluyoruz.

Merkezimiz bünyesinde bugüne kadar tamamladığımız çalışmaları, yönetim ve danışma kurullarımızda bulunan akademisyenlerin araştırma konuları üzerinden birkaç başlıkta özetleyebiliriz:

 • Türkiye’de istihdam biçimleri, geçim stratejileri, ekonomik krizle baş etme yöntemleri;
 • Gelir dağılımı ve vergi ödeme alışkanlıkları üzerinden yurttaşlık kapasiteleri;
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın çalışmaları, kadınların başta çalışma olmak üzere toplumsal hayata katılımı;
 • Gençlik çalışmaları, gençlerde eğitim-istihdam geçişi;
 • Temel eğitimde ve ortaöğretimde çocukların eğitime erişimlerini, devamlılık ve başarı durumlarını etkileyen faktörler;
 • Okulöncesi çocukların gelişimi üzerine çalışmalar;
 • Sosyo-ekonomik dışlanma;
 • Sağlıkta dönüşüm, sosyal güvenlik reformu, sosyal hizmetler ve sosyal yardım hizmetleri;
 • Engelli yurttaşların hakları ve sosyal içerilmesi;
 • Kent sosyolojisi ve kentsel dönüşüm;
 • Düzensiz göç, mülteciler, ülke içinde yerinden edilme;
 • İletişim, medya teknolojileri, fikri mülkiyet hakları ve özel yaşamın korunmasıyla ilgili sosyal politika çalışmaları.

Araştırma merkezimiz, sosyal politika üreticisi ve uygulayıcısı hükümet kuruluşlarıyla, diğer üniversitelerle, belediyelerle, sosyal politika alanında çalışan STK’larla, AB ve BM kurumlarıyla ve diğer paydaşlarla bilgi üretme ve uygulama açısından işbirliğine her zaman açık.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsünde çalışmalarına devam eden SPM bünyesinde, yönetim kurulunda 7 akademisyen görev yapıyor, idarî personel olarak 2 araştırmacı istihdam ediliyor. Araştırma ve uygulama projelerimizde ihtiyaç oldukça, web sitemizde stajyer, yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi ve doktora sonrası bursiyeri düzeyinde istihdam olanakları konusunda duyurular yapacağız. Gelecekteki çalışma olanakları için dosyamıza eklenmek üzere CV’nizi ve çalışma ilgilerinizi göndermek için, ku-spm@ku.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

This post is also available in: İngilizce

Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>